15

Falling Dominoes

Mga tagubilin

Mag-left-click upang maglagay ng domino. Pindutin ang C, V, o gamitin ang mouse wheel upang paikutin ang isang domino bago ito ilagay. Upang alisin ang isang domino na nailagay mo na, mag-hover sa ibabaw nito at pindutin ang X. Kapag handa na, pindutin ang SPACE o i-right-click upang itumba ang panimulang domino (dapat itong nasa puting lupa). Pindutin ang malaking pulang pindutan upang i-clear ang antas.

Mag-left-click upang maglagay ng domino. Pindutin ang C, V, o gamitin ang mouse wheel upang paikutin ang isang domino bago ito ilagay. Upang alisin ang isang domino na nailagay mo na, mag-hover sa ibabaw nito at pindutin ang X. Kapag handa na, pindutin ang SPACE o i-right-click upang itumba ang panimulang domino (dapat itong nasa puting lupa). Pindutin ang malaking pulang pindutan upang i-clear ang antas.

3.1 Rating Star
25,510
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Mag-left-click upang maglagay ng domino. Pindutin ang C, V, o gamitin ang mouse wheel upang paikutin ang isang domino bago ito ilagay. Upang alisin ang isang domino na nailagay mo na, mag-hover sa ibabaw nito at pindutin ang X. Kapag handa na, pindutin ang SPACE o i-right-click upang itumba ang panimulang domino (dapat itong nasa puting lupa). Pindutin ang malaking pulang pindutan upang i-clear ang antas.

Mag-left-click upang maglagay ng domino. Pindutin ang C, V, o gamitin ang mouse wheel upang paikutin ang isang domino bago ito ilagay. Upang alisin ang isang domino na nailagay mo na, mag-hover sa ibabaw nito at pindutin ang X. Kapag handa na, pindutin ang SPACE o i-right-click upang itumba ang panimulang domino (dapat itong nasa puting lupa). Pindutin ang malaking pulang pindutan upang i-clear ang antas.

3.1 Rating Star
25,510
Boto