15

Mini Traffic Jam

Mga tagubilin

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Gamitin ang arrow Keys para gumalaw. Ang iyong layunin ay ang magmaneho papunta sa trabaho nang hindi bumabagsak!

Ang mga pulang arrow sa harap ng iba pang mga kotse ay nagpapahiwatig kung anong direksyon ang kanilang susunod na lilipat. Pagmasdan iyon habang nagmamaneho ka at planuhin nang mabuti ang iyong susunod na galaw.

4.3 Rating Star
706
Boto

Pag-unlad ng Laro

0 XP

Mga tagubilin

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Gamitin ang arrow Keys para gumalaw. Ang iyong layunin ay ang magmaneho papunta sa trabaho nang hindi bumabagsak!

Ang mga pulang arrow sa harap ng iba pang mga kotse ay nagpapahiwatig kung anong direksyon ang kanilang susunod na lilipat. Pagmasdan iyon habang nagmamaneho ka at planuhin nang mabuti ang iyong susunod na galaw.

4.3 Rating Star
706
Boto