Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Abandoned 2: The Forest

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(50,701 Phiếu bầu)
Release :
Nov 21, 2019

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Chạm vào cạnh của màn hình để di chuyển khắp thế giới. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Nhấp vào các cạnh của bản đồ để di chuyển đến khu vực khác. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào mũi tên lên ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào vật phẩm để lấy và nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

MẸO: Nếu có thể nhấp vào một khu vực, con trỏ sẽ biến thành bàn tay thay vì mũi tên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(50,701 Phiếu bầu)
Release :
Nov 21, 2019

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Chạm vào cạnh của màn hình để di chuyển khắp thế giới. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Nhấp vào các cạnh của bản đồ để di chuyển đến khu vực khác. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào mũi tên lên ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào vật phẩm để lấy và nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

MẸO: Nếu có thể nhấp vào một khu vực, con trỏ sẽ biến thành bàn tay thay vì mũi tên.

4.6 Rating Star
50,701
Phiếu bầu