Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Adventure Tom

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(2,671 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Release:
Nov 06, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để đặt một khối lên bảng. Khi bạn nhấn GO, Tom sẽ bắt đầu chạy thẳng cho đến khi đụng phải một khối. Dẫn anh ta đến chiếc chìa khóa, rồi đến rương kho báu.

Nhấp để đặt một khối lên bảng. Khi bạn nhấn GO, Tom sẽ bắt đầu chạy thẳng. Khi va vào một khối, anh ta sẽ rẽ hướng đó, rồi bắt đầu chạy lại. Dẫn anh ta đến chiếc chìa khóa, rồi đến rương kho báu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(2,671 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Release:
Nov 06, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để đặt một khối lên bảng. Khi bạn nhấn GO, Tom sẽ bắt đầu chạy thẳng cho đến khi đụng phải một khối. Dẫn anh ta đến chiếc chìa khóa, rồi đến rương kho báu.

Nhấp để đặt một khối lên bảng. Khi bạn nhấn GO, Tom sẽ bắt đầu chạy thẳng. Khi va vào một khối, anh ta sẽ rẽ hướng đó, rồi bắt đầu chạy lại. Dẫn anh ta đến chiếc chìa khóa, rồi đến rương kho báu.

3.0 Rating Star
2,671
Phiếu bầu