Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

An Ordinary Adventure

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(1,263 Phiếu bầu)
Release :
Mar 02, 2023

Hướng dẫn

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím Mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, hãy nhấn S hoặc Mũi tên Xuống.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, nhấn S hoặc XUỐNG.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên để đánh dấu sự lựa chọn của bạn và sau đó nhấn SPACE để xác nhận. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(1,263 Phiếu bầu)
Release :
Mar 02, 2023

Hướng dẫn

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím Mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, hãy nhấn S hoặc Mũi tên Xuống.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, nhấn S hoặc XUỐNG.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên để đánh dấu sự lựa chọn của bạn và sau đó nhấn SPACE để xác nhận. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

4.4 Rating Star
1,263
Phiếu bầu