Arcade Golf Neon

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn để chụp. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn. Bạn có thể có được một lỗ trong một?

Nhấp và kéo để chụp. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Mẹo: Bạn có thể nhấp và kéo ở bất kỳ đâu trên màn hình, không chỉ phía sau quả bóng.

4.4 Rating Star
343,989
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn để chụp. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn. Bạn có thể có được một lỗ trong một?

Nhấp và kéo để chụp. Kéo xa hơn để đánh bóng mạnh hơn.

Mẹo: Bạn có thể nhấp và kéo ở bất kỳ đâu trên màn hình, không chỉ phía sau quả bóng.

4.4 Rating Star
343,989
Phiếu bầu