Basketball Master 2

Hướng dẫn

Chạm và kéo để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đưa nó vào rổ. Bạn có thể phá vỡ các khối gỗ và băng bằng cách bắn quả bóng mạnh hơn.

Nhấp và kéo để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đưa nó vào giỏ. Bạn có thể phá vỡ các khối gỗ và băng bằng cách bắn quả bóng mạnh hơn.

4.1 Rating Star
288,753
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đưa nó vào rổ. Bạn có thể phá vỡ các khối gỗ và băng bằng cách bắn quả bóng mạnh hơn.

Nhấp và kéo để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đưa nó vào giỏ. Bạn có thể phá vỡ các khối gỗ và băng bằng cách bắn quả bóng mạnh hơn.

4.1 Rating Star
288,753
Phiếu bầu