Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Batography

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,366 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X để nói chuyện với mọi người. Sau khi có máy ảnh, nhấn Z để chụp ảnh. Mục tiêu của bạn là chụp ảnh mặt trăng và ngôi làng để cho Dơi già của bạn xem!

Bạn muốn có được một bức ảnh mặt trăng hoàn hảo, nhưng trước tiên bạn sẽ phải thực hiện một số việc trước khi có thể. Chụp ảnh những thứ liên quan đến con người và cho họ xem xung quanh. Bạn có thể thu thập tất cả các bánh trung thu?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X để nói chuyện với mọi người. Sau khi có máy ảnh, nhấn Z để chụp ảnh. Mục tiêu của bạn là chụp ảnh mặt trăng và ngôi làng để cho Dơi già của bạn xem!

Bạn muốn có được một bức ảnh hoàn hảo về mặt trăng, nhưng trước tiên bạn sẽ phải thực hiện một số việc. Nói chuyện với mọi người, chụp ảnh những thứ họ yêu cầu rồi cho họ xem. Nếu có những khu vực bạn không thể đến được, hãy thử leo trèo hoặc dọn rác. Hãy cố gắng thu thập đủ năm chiếc bánh trung thu khi bạn chạy quanh khu phố!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,366 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X để nói chuyện với mọi người. Sau khi có máy ảnh, nhấn Z để chụp ảnh. Mục tiêu của bạn là chụp ảnh mặt trăng và ngôi làng để cho Dơi già của bạn xem!

Bạn muốn có được một bức ảnh mặt trăng hoàn hảo, nhưng trước tiên bạn sẽ phải thực hiện một số việc trước khi có thể. Chụp ảnh những thứ liên quan đến con người và cho họ xem xung quanh. Bạn có thể thu thập tất cả các bánh trung thu?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn X để nói chuyện với mọi người. Sau khi có máy ảnh, nhấn Z để chụp ảnh. Mục tiêu của bạn là chụp ảnh mặt trăng và ngôi làng để cho Dơi già của bạn xem!

Bạn muốn có được một bức ảnh hoàn hảo về mặt trăng, nhưng trước tiên bạn sẽ phải thực hiện một số việc. Nói chuyện với mọi người, chụp ảnh những thứ họ yêu cầu rồi cho họ xem. Nếu có những khu vực bạn không thể đến được, hãy thử leo trèo hoặc dọn rác. Hãy cố gắng thu thập đủ năm chiếc bánh trung thu khi bạn chạy quanh khu phố!

4.6 Rating Star
1,366
Phiếu bầu