Bear on a Scooter

Hướng dẫn

Chạm vào hai bên màn hình để giữ thăng bằng cho chú gấu trên xe tay ga. MẸO: Bắt đầu bằng cách nghiêng người về phía trước (TRÁI). sau đó nhấn PHẢI để tăng tốc. Nhưng đừng nghiêng quá xa nếu không bạn sẽ bị ngã! Trò chơi này tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo để đạt được mục tiêu xa nhất có thể.

Sử dụng các phím mũi tên để giữ thăng bằng cho chú gấu trên xe tay ga. MẸO: Bắt đầu bằng cách nghiêng người về phía trước (TRÁI). sau đó nhấn PHẢI để tăng tốc. Nhưng đừng nghiêng quá xa nếu không bạn sẽ bị ngã! Trò chơi này tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo để đạt được mục tiêu xa nhất có thể.

3.2 Rating Star
26,142
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào hai bên màn hình để giữ thăng bằng cho chú gấu trên xe tay ga. MẸO: Bắt đầu bằng cách nghiêng người về phía trước (TRÁI). sau đó nhấn PHẢI để tăng tốc. Nhưng đừng nghiêng quá xa nếu không bạn sẽ bị ngã! Trò chơi này tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo để đạt được mục tiêu xa nhất có thể.

Sử dụng các phím mũi tên để giữ thăng bằng cho chú gấu trên xe tay ga. MẸO: Bắt đầu bằng cách nghiêng người về phía trước (TRÁI). sau đó nhấn PHẢI để tăng tốc. Nhưng đừng nghiêng quá xa nếu không bạn sẽ bị ngã! Trò chơi này tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo để đạt được mục tiêu xa nhất có thể.

3.2 Rating Star
26,142
Phiếu bầu