Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Big NEON Tower Tiny Square

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(55,670 Phiếu bầu)
Release :
Sep 09, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn cũng có thể nhảy bằng phím cách. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Sau khi bạn hoàn thành Big Tower Tiny Square, hãy đảm bảo kiểm tra phần còn lại của trò chơi từ sê-ri Big Tower Tiny Square ngay tại đây .

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(55,670 Phiếu bầu)
Release :
Sep 09, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Bạn cũng có thể nhảy bằng phím cách. Bạn có thể nhảy tường để đạt được những khu vực cao hơn. Đi vào các ô vuông màu vàng để tìm gợi ý.

Sau khi bạn hoàn thành Big Tower Tiny Square, hãy đảm bảo kiểm tra phần còn lại của trò chơi từ sê-ri Big Tower Tiny Square ngay tại đây .

4.6 Rating Star
55,670
Phiếu bầu