Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blockage

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(1,356 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 01, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa các ô vuông có màu lọt vào các lỗ vuông nhấp nháy cùng màu.

Bấm vào một hình vuông màu để kích hoạt nó. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển hình vuông. Nhấp vào thanh dấu cách để làm cho hình vuông liền khối.

Mục tiêu của bạn là đưa các ô vuông có màu lọt vào các lỗ vuông nhấp nháy cùng màu.

Bấm vào một hình vuông màu để kích hoạt nó. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển hình vuông. Nhấp vào thanh dấu cách để làm cho hình vuông liền khối.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(1,356 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 01, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa các ô vuông có màu lọt vào các lỗ vuông nhấp nháy cùng màu.

Bấm vào một hình vuông màu để kích hoạt nó. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển hình vuông. Nhấp vào thanh dấu cách để làm cho hình vuông liền khối.

Mục tiêu của bạn là đưa các ô vuông có màu lọt vào các lỗ vuông nhấp nháy cùng màu.

Bấm vào một hình vuông màu để kích hoạt nó. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển hình vuông. Nhấp vào thanh dấu cách để làm cho hình vuông liền khối.

3.0 Rating Star
1,356
Phiếu bầu