Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blue Box

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(13,699 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Mar 19, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Khối màu xanh nảy sẽ phá hủy các khối màu xanh khác mà nó chạm vào. Đánh vào các khối màu xanh theo đúng thứ tự để phá hủy tất cả và đến được khối màu đỏ. Đừng rơi ra khỏi màn hình!

Sử dụng các mũi tên trái và phải để di chuyển khối màu xanh nảy sang trái và phải. Nhảy lên tất cả các khối màu xanh lam khác để phá hủy chúng và đến được khối lối ra màu đỏ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(13,699 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Mar 19, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Khối màu xanh nảy sẽ phá hủy các khối màu xanh khác mà nó chạm vào. Đánh vào các khối màu xanh theo đúng thứ tự để phá hủy tất cả và đến được khối màu đỏ. Đừng rơi ra khỏi màn hình!

Sử dụng các mũi tên trái và phải để di chuyển khối màu xanh nảy sang trái và phải. Nhảy lên tất cả các khối màu xanh lam khác để phá hủy chúng và đến được khối lối ra màu đỏ.

4.1 Rating Star
13,699
Phiếu bầu