Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Botiada

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 26, 2022
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(510 Phiếu bầu)
Release :
Oct 07, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là trượt các bot xung quanh và hợp nhất chúng để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhấp vào bot để di chuyển, sau đó nhấp vào hình vuông liền kề để trượt bot theo hướng đó. Cố gắng kết nối các bot với cả 3 khối sức mạnh ở mỗi cấp độ.

Để có nhiều thử thách hơn, hãy đánh bại cấp độ theo bốn cách khác nhau: với các khối sức mạnh 0, 1, 2 và 3 bị chiếm đóng.

Mục tiêu của bạn là trượt các bot xung quanh và hợp nhất chúng để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhấp vào bot để di chuyển, sau đó nhấp vào hình vuông liền kề để trượt bot theo hướng đó. Cố gắng kết nối các bot với cả 3 khối sức mạnh ở mỗi cấp độ.

Để có nhiều thử thách hơn, hãy đánh bại cấp độ theo bốn cách khác nhau: với các khối sức mạnh 0, 1, 2 và 3 bị chiếm đóng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 26, 2022
Xếp hạng:
Rating Star2.7 / 5(510 Phiếu bầu)
Release :
Oct 07, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là trượt các bot xung quanh và hợp nhất chúng để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhấp vào bot để di chuyển, sau đó nhấp vào hình vuông liền kề để trượt bot theo hướng đó. Cố gắng kết nối các bot với cả 3 khối sức mạnh ở mỗi cấp độ.

Để có nhiều thử thách hơn, hãy đánh bại cấp độ theo bốn cách khác nhau: với các khối sức mạnh 0, 1, 2 và 3 bị chiếm đóng.

Mục tiêu của bạn là trượt các bot xung quanh và hợp nhất chúng để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhấp vào bot để di chuyển, sau đó nhấp vào hình vuông liền kề để trượt bot theo hướng đó. Cố gắng kết nối các bot với cả 3 khối sức mạnh ở mỗi cấp độ.

Để có nhiều thử thách hơn, hãy đánh bại cấp độ theo bốn cách khác nhau: với các khối sức mạnh 0, 1, 2 và 3 bị chiếm đóng.

2.7 Rating Star
510
Phiếu bầu