Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bouncing Balls

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,338 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Jan 01, 1999
Nền tảng:
Browser, Mobile

Bouncing Balls Instructions

Sử dụng chuột để nhắm và bắn. Phá hủy các quả bóng bằng cách bắn chúng thành nhóm ba quả trở lên. Xóa tất cả các quả bóng để lên cấp độ tiếp theo. Bạn xóa bảng càng nhanh, bạn càng nhận được nhiều điểm! Trò chơi kết thúc khi một quả bóng chạm đáy.

MẸO VÀ MẸO ĐỂ BÓNG NẢY

Sử dụng các bức tường. Bạn có thể sử dụng các bức tường xung quanh màn hình để ném các quả bóng vào đúng vị trí. Đây là một chiến lược tốt để sử dụng khi bạn đang cố gắng đặt một quả bóng vào một vị trí hẹp. Có thể hơi khó để tìm được góc hoàn hảo trước khi chụp, nhưng bạn càng thử thủ thuật này nhiều thì bạn càng phát hiện ra chúng tốt hơn!

Trọng lực là bạn của bạn. Khi bạn hoàn thành một nhóm cao hơn trong chuỗi, các quả bóng bên dưới cũng sẽ rơi xuống. Sử dụng các nhóm màu lớn hơn đó để neo vào các quả bóng thừa trước khi loại bỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ xóa nhiều hàng nhanh hơn.

Chồng ngang, không dọc. Nếu bạn bị mắc kẹt với một màu không phù hợp với bất kỳ nhóm nào từ hai người trở lên, bạn sẽ phải đặt nó ở đâu đó trên bảng.Thay vì ném chúng xung quanh một cách ngẫu nhiên, hãy cố gắng thiết lập các nhómgiới hạn xếp chồng dọc ở hai hoặc ba quả bóng cùng một lúc để giữ cho chúng không chạm đáy.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG Nảy

Chơi trò chơi này sẽ giúp cải thiện khả năng hình dung các góc và sử dụng chúng để nhắm. Bóng nảy cũng có thể củng cố khả năng nhận dạng mẫu cũng như kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quan trọng.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn. Phá hủy các quả bóng bằng cách bắn chúng thành nhóm ba quả trở lên. Xóa tất cả các quả bóng để lên cấp độ tiếp theo. Bạn xóa bảng càng nhanh, bạn càng nhận được nhiều điểm! Trò chơi kết thúc khi một quả bóng chạm đáy.

MẸO VÀ MẸO ĐỂ BÓNG NẢY

Sử dụng các bức tường. Bạn có thể sử dụng các bức tường xung quanh màn hình để ném các quả bóng vào đúng vị trí. Đây là một chiến lược tốt để sử dụng khi bạn đang cố gắng đặt một quả bóng vào một vị trí hẹp. Có thể hơi khó để tìm được góc hoàn hảo trước khi chụp, nhưng bạn càng thử thủ thuật này nhiều thì bạn càng phát hiện ra chúng tốt hơn!

Trọng lực là bạn của bạn. Khi bạn hoàn thành một nhóm cao hơn trong chuỗi, các quả bóng bên dưới cũng sẽ rơi xuống. Sử dụng các nhóm màu lớn hơn đó để neo vào các quả bóng thừa trước khi loại bỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ xóa nhiều hàng nhanh hơn.

Chồng ngang, không dọc. Nếu bạn bị mắc kẹt với một màu không phù hợp với bất kỳ nhóm nào từ hai người trở lên, bạn sẽ phải đặt nó ở đâu đó trên bảng.Thay vì ném chúng xung quanh một cách ngẫu nhiên, hãy cố gắng thiết lập các nhómgiới hạn xếp chồng dọc ở hai hoặc ba quả bóng cùng một lúc để giữ cho chúng không chạm đáy.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG Nảy

Chơi trò chơi này sẽ giúp cải thiện khả năng hình dung các góc và sử dụng chúng để nhắm. Bóng nảy cũng có thể củng cố khả năng nhận dạng mẫu cũng như kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quan trọng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,338 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Jan 01, 1999
Nền tảng:
Browser, Mobile

Bouncing Balls Instructions

Sử dụng chuột để nhắm và bắn. Phá hủy các quả bóng bằng cách bắn chúng thành nhóm ba quả trở lên. Xóa tất cả các quả bóng để lên cấp độ tiếp theo. Bạn xóa bảng càng nhanh, bạn càng nhận được nhiều điểm! Trò chơi kết thúc khi một quả bóng chạm đáy.

MẸO VÀ MẸO ĐỂ BÓNG NẢY

Sử dụng các bức tường. Bạn có thể sử dụng các bức tường xung quanh màn hình để ném các quả bóng vào đúng vị trí. Đây là một chiến lược tốt để sử dụng khi bạn đang cố gắng đặt một quả bóng vào một vị trí hẹp. Có thể hơi khó để tìm được góc hoàn hảo trước khi chụp, nhưng bạn càng thử thủ thuật này nhiều thì bạn càng phát hiện ra chúng tốt hơn!

Trọng lực là bạn của bạn. Khi bạn hoàn thành một nhóm cao hơn trong chuỗi, các quả bóng bên dưới cũng sẽ rơi xuống. Sử dụng các nhóm màu lớn hơn đó để neo vào các quả bóng thừa trước khi loại bỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ xóa nhiều hàng nhanh hơn.

Chồng ngang, không dọc. Nếu bạn bị mắc kẹt với một màu không phù hợp với bất kỳ nhóm nào từ hai người trở lên, bạn sẽ phải đặt nó ở đâu đó trên bảng.Thay vì ném chúng xung quanh một cách ngẫu nhiên, hãy cố gắng thiết lập các nhómgiới hạn xếp chồng dọc ở hai hoặc ba quả bóng cùng một lúc để giữ cho chúng không chạm đáy.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG Nảy

Chơi trò chơi này sẽ giúp cải thiện khả năng hình dung các góc và sử dụng chúng để nhắm. Bóng nảy cũng có thể củng cố khả năng nhận dạng mẫu cũng như kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quan trọng.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn. Phá hủy các quả bóng bằng cách bắn chúng thành nhóm ba quả trở lên. Xóa tất cả các quả bóng để lên cấp độ tiếp theo. Bạn xóa bảng càng nhanh, bạn càng nhận được nhiều điểm! Trò chơi kết thúc khi một quả bóng chạm đáy.

MẸO VÀ MẸO ĐỂ BÓNG NẢY

Sử dụng các bức tường. Bạn có thể sử dụng các bức tường xung quanh màn hình để ném các quả bóng vào đúng vị trí. Đây là một chiến lược tốt để sử dụng khi bạn đang cố gắng đặt một quả bóng vào một vị trí hẹp. Có thể hơi khó để tìm được góc hoàn hảo trước khi chụp, nhưng bạn càng thử thủ thuật này nhiều thì bạn càng phát hiện ra chúng tốt hơn!

Trọng lực là bạn của bạn. Khi bạn hoàn thành một nhóm cao hơn trong chuỗi, các quả bóng bên dưới cũng sẽ rơi xuống. Sử dụng các nhóm màu lớn hơn đó để neo vào các quả bóng thừa trước khi loại bỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ xóa nhiều hàng nhanh hơn.

Chồng ngang, không dọc. Nếu bạn bị mắc kẹt với một màu không phù hợp với bất kỳ nhóm nào từ hai người trở lên, bạn sẽ phải đặt nó ở đâu đó trên bảng.Thay vì ném chúng xung quanh một cách ngẫu nhiên, hãy cố gắng thiết lập các nhómgiới hạn xếp chồng dọc ở hai hoặc ba quả bóng cùng một lúc để giữ cho chúng không chạm đáy.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG Nảy

Chơi trò chơi này sẽ giúp cải thiện khả năng hình dung các góc và sử dụng chúng để nhắm. Bóng nảy cũng có thể củng cố khả năng nhận dạng mẫu cũng như kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quan trọng.

4.0 Rating Star
3,338
Phiếu bầu