Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Candy Pool

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(21,661 Phiếu bầu)
Release :
Feb 07, 2017

Hướng dẫn

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Kéo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm bắn và thả ra để bắn.

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Nhấp và giữ chuột để nhắm và thả để bắn. Cố gắng dọn sạch tất cả kẹo với càng ít lần bắn càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(21,661 Phiếu bầu)
Release :
Feb 07, 2017

Hướng dẫn

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Kéo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm bắn và thả ra để bắn.

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Nhấp và giữ chuột để nhắm và thả để bắn. Cố gắng dọn sạch tất cả kẹo với càng ít lần bắn càng tốt.

3.8 Rating Star
21,661
Phiếu bầu