Cannon Basketball 3

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm súng thần công. Sau đó nhấn nút lửa để bắn. Nhắm mục tiêu xa hơn để có những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nhận bóng vào rổ để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn đại bác. Di chuyển chuột của bạn ra xa khẩu pháo để thực hiện cú bắn mạnh hơn. Sử dụng hướng dẫn mới để đưa bóng vào lưới với ít lần thử nhất có thể!

4.5 Rating Star
109,720
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm súng thần công. Sau đó nhấn nút lửa để bắn. Nhắm mục tiêu xa hơn để có những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nhận bóng vào rổ để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn đại bác. Di chuyển chuột của bạn ra xa khẩu pháo để thực hiện cú bắn mạnh hơn. Sử dụng hướng dẫn mới để đưa bóng vào lưới với ít lần thử nhất có thể!

4.5 Rating Star
109,720
Phiếu bầu