Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Catch the Candy Halloween

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(90,113 Phiếu bầu)
Release :
Oct 22, 2015

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn cánh tay của anh ấy ra ngoài và giúp anh ấy di chuyển bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(90,113 Phiếu bầu)
Release :
Oct 22, 2015

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn cánh tay của anh ấy ra ngoài và giúp anh ấy di chuyển bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.5 Rating Star
90,113
Phiếu bầu