Caterpillar Crossing

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển con sâu bướm. Ăn lá để lớn lên. Leo lên thang để đánh bại cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con sâu bướm. Ăn lá để lớn lên. Leo lên thang để đánh bại cấp độ.

4.1 Rating Star
19,128
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt màn hình để di chuyển con sâu bướm. Ăn lá để lớn lên. Leo lên thang để đánh bại cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con sâu bướm. Ăn lá để lớn lên. Leo lên thang để đánh bại cấp độ.

4.1 Rating Star
19,128
Phiếu bầu