Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Chthonic Brilliance

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,135 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jul 22, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào nơi bạn muốn đến và đốm màu sẽ đi theo! Lấy tất cả những viên đá quý nhỏ để có được viên kim cương lớn. Bạn có thể nhảy lên và nhảy xuống các góc, nhưng bạn chỉ có thể nhảy thẳng lên nếu có một bục hẹp phía trên bạn. Đẩy các hộp xung quanh cấp độ để tự nâng mình lên.

Nhấn vào nút hoàn tác để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấn vào nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm đến nơi bạn muốn đi. Khi bạn nhấp vào, bạn sẽ nhảy dọc theo con đường đó! Lấy tất cả những viên đá quý nhỏ để có được viên kim cương lớn. Bạn có thể nhảy lên và nhảy xuống các góc, nhưng bạn chỉ có thể nhảy thẳng lên nếu có một bục hẹp phía trên bạn. Đẩy các hộp xung quanh cấp độ để tự nâng mình lên.

Nhấp vào nút hoàn tác để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấp vào nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,135 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jul 22, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào nơi bạn muốn đến và đốm màu sẽ đi theo! Lấy tất cả những viên đá quý nhỏ để có được viên kim cương lớn. Bạn có thể nhảy lên và nhảy xuống các góc, nhưng bạn chỉ có thể nhảy thẳng lên nếu có một bục hẹp phía trên bạn. Đẩy các hộp xung quanh cấp độ để tự nâng mình lên.

Nhấn vào nút hoàn tác để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấn vào nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm đến nơi bạn muốn đi. Khi bạn nhấp vào, bạn sẽ nhảy dọc theo con đường đó! Lấy tất cả những viên đá quý nhỏ để có được viên kim cương lớn. Bạn có thể nhảy lên và nhảy xuống các góc, nhưng bạn chỉ có thể nhảy thẳng lên nếu có một bục hẹp phía trên bạn. Đẩy các hộp xung quanh cấp độ để tự nâng mình lên.

Nhấp vào nút hoàn tác để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn và nhấp vào nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

4.2 Rating Star
1,135
Phiếu bầu