Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Civiballs: Christmas Edition

Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,598 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 01, 1999
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp ông già Noel lấp đầy túi của mình! Khi bạn cắt dây xích, quả bóng sẽ lắc lư như thế nào? Lấy các quả bóng màu vào các thùng phù hợp của chúng... Tuy nhiên, bạn sẽ cần lên kế hoạch!

Giúp ông già Noel lấp đầy túi của mình! Khi bạn cắt dây xích, quả bóng sẽ lắc lư như thế nào? Lấy các quả bóng màu vào các thùng phù hợp của chúng... Tuy nhiên, bạn sẽ cần lên kế hoạch!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,598 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 01, 1999
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp ông già Noel lấp đầy túi của mình! Khi bạn cắt dây xích, quả bóng sẽ lắc lư như thế nào? Lấy các quả bóng màu vào các thùng phù hợp của chúng... Tuy nhiên, bạn sẽ cần lên kế hoạch!

Giúp ông già Noel lấp đầy túi của mình! Khi bạn cắt dây xích, quả bóng sẽ lắc lư như thế nào? Lấy các quả bóng màu vào các thùng phù hợp của chúng... Tuy nhiên, bạn sẽ cần lên kế hoạch!

4.0 Rating Star
1,598
Phiếu bầu