Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color Joy 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(502 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Nov 03, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng tươi cười vào mỗi cổng. Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường. Hãy chắc chắn rằng khối cười phù hợp với màu sắc của cổng thông tin!

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng tươi cười vào mỗi cổng. Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường. Hãy chắc chắn rằng khối cười phù hợp với màu sắc của cổng thông tin!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(502 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Giải phóng:
Nov 03, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng tươi cười vào mỗi cổng. Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường. Hãy chắc chắn rằng khối cười phù hợp với màu sắc của cổng thông tin!

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng tươi cười vào mỗi cổng. Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường. Hãy chắc chắn rằng khối cười phù hợp với màu sắc của cổng thông tin!

3.1 Rating Star
502
Phiếu bầu