Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Colorboom

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(3,985 Phiếu bầu)
Release :
Sep 18, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng một khẩu súng thần công để bắn các con lăn có màu khác nhau bằng các con lăn cùng màu để hoàn thành mỗi cấp độ thú vị.

Nhấp và giữ chuột vào khẩu pháo để nhắm và khai hỏa với những sức mạnh khác nhau. Nhấp vào mũi tên bằng súng thần công để thay đổi màu sắc của cuộn bạn đang bắn.

Sử dụng một khẩu súng thần công để bắn các con lăn có màu khác nhau bằng các con lăn cùng màu để hoàn thành mỗi cấp độ thú vị.

Nhấp và giữ chuột vào khẩu pháo để nhắm và khai hỏa với những sức mạnh khác nhau. Nhấp vào mũi tên bằng súng thần công để thay đổi màu sắc của cuộn bạn đang bắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(3,985 Phiếu bầu)
Release :
Sep 18, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng một khẩu súng thần công để bắn các con lăn có màu khác nhau bằng các con lăn cùng màu để hoàn thành mỗi cấp độ thú vị.

Nhấp và giữ chuột vào khẩu pháo để nhắm và khai hỏa với những sức mạnh khác nhau. Nhấp vào mũi tên bằng súng thần công để thay đổi màu sắc của cuộn bạn đang bắn.

Sử dụng một khẩu súng thần công để bắn các con lăn có màu khác nhau bằng các con lăn cùng màu để hoàn thành mỗi cấp độ thú vị.

Nhấp và giữ chuột vào khẩu pháo để nhắm và khai hỏa với những sức mạnh khác nhau. Nhấp vào mũi tên bằng súng thần công để thay đổi màu sắc của cuộn bạn đang bắn.

3.7 Rating Star
3,985
Phiếu bầu