Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Crazy Digger

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 11, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,354 Phiếu bầu)
Release :
Jul 06, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Thu thập tất cả các viên đá quý trong mỗi cấp độ và tránh kẻ thù. Hãy chắc chắn rằng bạn không vô tình bị nghiền nát bởi những viên đá quý rơi xuống!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Thu thập tất cả các viên đá quý trong mỗi cấp độ và tránh kẻ thù. Hãy chắc chắn rằng bạn không vô tình bị nghiền nát bởi những viên đá quý rơi xuống!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 11, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,354 Phiếu bầu)
Release :
Jul 06, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Thu thập tất cả các viên đá quý trong mỗi cấp độ và tránh kẻ thù. Hãy chắc chắn rằng bạn không vô tình bị nghiền nát bởi những viên đá quý rơi xuống!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Thu thập tất cả các viên đá quý trong mỗi cấp độ và tránh kẻ thù. Hãy chắc chắn rằng bạn không vô tình bị nghiền nát bởi những viên đá quý rơi xuống!

3.6 Rating Star
1,354
Phiếu bầu