Crystal Charge

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

Mục tiêu của bạn là đưa các hạt màu chính xác vào các tinh thể màu (ví dụ: Nếu có một tinh thể màu đỏ, bạn cần phải nạp các hạt màu đỏ cho nó). Bạn có thể có nhiều tinh thể để sạc, đảm bảo các hạt màu khác nhau không va chạm với nhau!

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Bạn có thể đẩy gương bằng cách bước vào chúng.

Mục tiêu của bạn là sạc từng viên pha lê bằng chùm tia laze có màu sắc phù hợp. Một số cấp độ có nhiều tia laser, vì vậy hãy đảm bảo các màu khác nhau không bao giờ giao nhau giữa các đường!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

Mục tiêu của bạn là đưa các hạt màu chính xác vào các tinh thể màu (ví dụ: Nếu có một tinh thể màu đỏ, bạn cần phải nạp các hạt màu đỏ cho nó). Bạn có thể có nhiều tinh thể để sạc, đảm bảo các hạt màu khác nhau không va chạm với nhau!

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại. Bạn có thể đẩy gương bằng cách bước vào chúng.

Mục tiêu của bạn là sạc từng viên pha lê bằng chùm tia laze có màu sắc phù hợp. Một số cấp độ có nhiều tia laser, vì vậy hãy đảm bảo các màu khác nhau không bao giờ giao nhau giữa các đường!