Cut & Dunk

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Nhấc ngón tay của bạn để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Nhả nút để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

4.5 Rating Star
11,938
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Nhấc ngón tay của bạn để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Nhả nút để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

4.5 Rating Star
11,938
Phiếu bầu