Doctor Acorn 3

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để sử dụng chúng. Để ném quả cầu tuyết, hãy chạm vào Doctor Acorn, kéo rồi thả. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Để khởi động quả cầu tuyết, nhấp vào Doctor Acorn, kéo và sau đó thả ra. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra một cách an toàn để hoàn thành màn chơi. Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ẩn trên đường đi.

4.3 Rating Star
8,193
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để sử dụng chúng. Để ném quả cầu tuyết, hãy chạm vào Doctor Acorn, kéo rồi thả. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Để khởi động quả cầu tuyết, nhấp vào Doctor Acorn, kéo và sau đó thả ra. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra một cách an toàn để hoàn thành màn chơi. Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ẩn trên đường đi.

4.3 Rating Star
8,193
Phiếu bầu