Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dodge

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,564 Phiếu bầu)
Release :
Nov 19, 2021

Hướng dẫn

Chạm vào bàn di chuột trên màn hình để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

Sử dụng chuột để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,564 Phiếu bầu)
Release :
Nov 19, 2021

Hướng dẫn

Chạm vào bàn di chuột trên màn hình để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

Sử dụng chuột để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

4.7 Rating Star
16,564
Phiếu bầu