Donut Slicing

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt bánh rán và đặt từng chấm đỏ lên lát bánh của chính nó. Dấu chấm sẽ chuyển sang màu xanh lục khi bạn đã tách dấu chấm chính xác. Biến tất cả chúng thành màu xanh trước khi bạn hết lát!

Nhấp và kéo để cắt lát bánh rán và đưa từng chấm đỏ vào lát cắt của chính nó. Dấu chấm sẽ chuyển sang màu xanh lục khi bạn đã tách dấu chấm chính xác. Biến tất cả chúng thành màu xanh trước khi bạn hết lát!

3.8 Rating Star
7,895
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt bánh rán và đặt từng chấm đỏ lên lát bánh của chính nó. Dấu chấm sẽ chuyển sang màu xanh lục khi bạn đã tách dấu chấm chính xác. Biến tất cả chúng thành màu xanh trước khi bạn hết lát!

Nhấp và kéo để cắt lát bánh rán và đưa từng chấm đỏ vào lát cắt của chính nó. Dấu chấm sẽ chuyển sang màu xanh lục khi bạn đã tách dấu chấm chính xác. Biến tất cả chúng thành màu xanh trước khi bạn hết lát!

3.8 Rating Star
7,895
Phiếu bầu