Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

dot.ed

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(186 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Release:
Aug 11, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một vòng tròn màu đỏ và kéo nó đến một số màu xanh lam. Tất cả các dấu chấm trên đường đi sẽ làm giảm số màu xanh lam. Mục tiêu của bạn là sử dụng tất cả các vòng tròn màu đỏ để thoát khỏi số màu xanh!

Bạn có thể kéo đường của mình qua nhiều vòng tròn màu đỏ kết thúc ở hình vuông màu xanh lam. Vòng tròn đầu tiên sẽ đẩy các vòng tròn khác vào hình vuông màu xanh lam cho đến khi hình vuông màu xanh dương bằng 0. Bạn không thể đi qua các khoảng trống khi tạo một dòng.

Nhấp chuột trái vào một vòng tròn màu đỏ và kéo nó đến một số màu xanh lam. Tất cả các dấu chấm trên đường đi sẽ làm giảm số màu xanh lam. Mục tiêu của bạn là sử dụng tất cả các vòng tròn màu đỏ để đưa số màu xanh xuống chính xác bằng 0!

Bạn có thể kéo đường của mình qua nhiều vòng tròn màu đỏ kết thúc ở hình vuông màu xanh lam. Vòng tròn đầu tiên sẽ đẩy các vòng tròn khác vào hình vuông màu xanh lam cho đến khi hình vuông màu xanh dương bằng 0. Bạn không thể đi qua các khoảng trống khi tạo một dòng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(186 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Release:
Aug 11, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một vòng tròn màu đỏ và kéo nó đến một số màu xanh lam. Tất cả các dấu chấm trên đường đi sẽ làm giảm số màu xanh lam. Mục tiêu của bạn là sử dụng tất cả các vòng tròn màu đỏ để thoát khỏi số màu xanh!

Bạn có thể kéo đường của mình qua nhiều vòng tròn màu đỏ kết thúc ở hình vuông màu xanh lam. Vòng tròn đầu tiên sẽ đẩy các vòng tròn khác vào hình vuông màu xanh lam cho đến khi hình vuông màu xanh dương bằng 0. Bạn không thể đi qua các khoảng trống khi tạo một dòng.

Nhấp chuột trái vào một vòng tròn màu đỏ và kéo nó đến một số màu xanh lam. Tất cả các dấu chấm trên đường đi sẽ làm giảm số màu xanh lam. Mục tiêu của bạn là sử dụng tất cả các vòng tròn màu đỏ để đưa số màu xanh xuống chính xác bằng 0!

Bạn có thể kéo đường của mình qua nhiều vòng tròn màu đỏ kết thúc ở hình vuông màu xanh lam. Vòng tròn đầu tiên sẽ đẩy các vòng tròn khác vào hình vuông màu xanh lam cho đến khi hình vuông màu xanh dương bằng 0. Bạn không thể đi qua các khoảng trống khi tạo một dòng.

3.8 Rating Star
186
Phiếu bầu