Dunk Shot

Hướng dẫn

Kéo để nhắm bóng, sau đó thả để bắn. Lấy bóng vào hộp, nhưng không đánh vào gai đỏ. Lên cho một thách thức? Hãy thử chế độ vô tận!

Nhấp và kéo để nhắm bóng, sau đó thả ra để bắn. Lấy bóng vào hộp, nhưng không đánh vào gai đỏ. Lên cho một thách thức? Hãy thử chế độ vô tận!

4.0 Rating Star
23,787
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để nhắm bóng, sau đó thả để bắn. Lấy bóng vào hộp, nhưng không đánh vào gai đỏ. Lên cho một thách thức? Hãy thử chế độ vô tận!

Nhấp và kéo để nhắm bóng, sau đó thả ra để bắn. Lấy bóng vào hộp, nhưng không đánh vào gai đỏ. Lên cho một thách thức? Hãy thử chế độ vô tận!

4.0 Rating Star
23,787
Phiếu bầu