Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Electric Shocktopus

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(24,064 Phiếu bầu)
Release :
Mar 12, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn thậm chí có thể nhảy ra khỏi tường! Dấu + và - biểu thị vùng tích điện. Nhấn Z ở những khu vực đó để cung cấp cho bạn một điện tích dương. Sử dụng năng lượng điện từ để đẩy bạn ra khỏi các điện tích dương khác hoặc kéo bạn về phía các điện tích âm.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn thậm chí có thể nhảy ra khỏi tường! Dấu + và - biểu thị vùng tích điện. Nhấn Z ở những khu vực đó để cung cấp cho bạn một điện tích dương. Sử dụng năng lượng điện từ để đẩy bạn ra khỏi các điện tích dương khác hoặc kéo bạn về phía các điện tích âm.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(24,064 Phiếu bầu)
Release :
Mar 12, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn thậm chí có thể nhảy ra khỏi tường! Dấu + và - biểu thị vùng tích điện. Nhấn Z ở những khu vực đó để cung cấp cho bạn một điện tích dương. Sử dụng năng lượng điện từ để đẩy bạn ra khỏi các điện tích dương khác hoặc kéo bạn về phía các điện tích âm.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn thậm chí có thể nhảy ra khỏi tường! Dấu + và - biểu thị vùng tích điện. Nhấn Z ở những khu vực đó để cung cấp cho bạn một điện tích dương. Sử dụng năng lượng điện từ để đẩy bạn ra khỏi các điện tích dương khác hoặc kéo bạn về phía các điện tích âm.

4.4 Rating Star
24,064
Phiếu bầu