Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Emperors on Ice

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(56,199 Phiếu bầu)
Release :
May 23, 2019

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để nhắm khẩu pháo của bạn, sau đó thả để bắn một quả cầu tuyết. Hạ gục tất cả những kẻ thù khỏi băng mà không làm tổn thương những chú chim cánh cụt thân thiện!

Nhấp và kéo để nhắm khẩu pháo của bạn, sau đó thả để bắn một quả cầu tuyết. Hạ gục tất cả những kẻ thù khỏi băng mà không làm tổn thương những chú chim cánh cụt thân thiện!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(56,199 Phiếu bầu)
Release :
May 23, 2019

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để nhắm khẩu pháo của bạn, sau đó thả để bắn một quả cầu tuyết. Hạ gục tất cả những kẻ thù khỏi băng mà không làm tổn thương những chú chim cánh cụt thân thiện!

Nhấp và kéo để nhắm khẩu pháo của bạn, sau đó thả để bắn một quả cầu tuyết. Hạ gục tất cả những kẻ thù khỏi băng mà không làm tổn thương những chú chim cánh cụt thân thiện!

4.6 Rating Star
56,199
Phiếu bầu