Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Enchanted Path

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(883 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hoặc bạn có thể nhấp vào các nút trên màn hình. Lấy tất cả đá quý để mở cổng, sau đó bước vào đó. Một số cấp độ có nền tảng đặc biệt. Kiểm tra chúng ra để tìm ra con đường đúng đắn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hoặc bạn có thể nhấp vào các nút trên màn hình. Lấy tất cả đá quý để mở cổng, sau đó bước vào đó. Một số cấp độ có nền tảng đặc biệt. Kiểm tra chúng ra để tìm ra con đường đúng đắn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jun 30, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(883 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hoặc bạn có thể nhấp vào các nút trên màn hình. Lấy tất cả đá quý để mở cổng, sau đó bước vào đó. Một số cấp độ có nền tảng đặc biệt. Kiểm tra chúng ra để tìm ra con đường đúng đắn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hoặc bạn có thể nhấp vào các nút trên màn hình. Lấy tất cả đá quý để mở cổng, sau đó bước vào đó. Một số cấp độ có nền tảng đặc biệt. Kiểm tra chúng ra để tìm ra con đường đúng đắn!

4.2 Rating Star
883
Phiếu bầu