Fireboy and Watergirl 5: Elements

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển Fireboy và Watergirl. Khi bạn đang chạy, hướng khác sẽ trở thành nút nhảy. Mũi tên ở giữa cho bạn biết bạn hiện đang điều khiển nhân vật nào. Nhấn vào nó hoặc một trong hai ký tự để chuyển đổi giữa Fireboy và Watergirl.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Fireboy và các phím W,A,D để di chuyển Watergirl. Mỗi người có thể chạm vào yếu tố của riêng mình, nhưng không thể chạm vào yếu tố ngược lại. Không thể chạm vào goo xanh. Sử dụng các kỹ năng độc đáo của họ để vượt qua cấp độ và đến lối thoát hiểm.

Trò chơi này có ba ngôi đền hoàn toàn mới: Lửa, Nước và Gió. Chọn chúng từ menu chính để kết thúc cuộc phiêu lưu Fireboy và Watergirl mới.

Sau khi bạn đánh bại Fireboy và Watergirl 5: Elements, hãy nhớ xem phần còn lại của trò chơi trong sê-ri. Bạn có thể tìm thấy tất cả chúng trên trang bộ sưu tập trò chơi Fireboy và Watergirl của chúng tôi.

4.7 Rating Star
412,268
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển Fireboy và Watergirl. Khi bạn đang chạy, hướng khác sẽ trở thành nút nhảy. Mũi tên ở giữa cho bạn biết bạn hiện đang điều khiển nhân vật nào. Nhấn vào nó hoặc một trong hai ký tự để chuyển đổi giữa Fireboy và Watergirl.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Fireboy và các phím W,A,D để di chuyển Watergirl. Mỗi người có thể chạm vào yếu tố của riêng mình, nhưng không thể chạm vào yếu tố ngược lại. Không thể chạm vào goo xanh. Sử dụng các kỹ năng độc đáo của họ để vượt qua cấp độ và đến lối thoát hiểm.

Trò chơi này có ba ngôi đền hoàn toàn mới: Lửa, Nước và Gió. Chọn chúng từ menu chính để kết thúc cuộc phiêu lưu Fireboy và Watergirl mới.

Sau khi bạn đánh bại Fireboy và Watergirl 5: Elements, hãy nhớ xem phần còn lại của trò chơi trong sê-ri. Bạn có thể tìm thấy tất cả chúng trên trang bộ sưu tập trò chơi Fireboy và Watergirl của chúng tôi.

4.7 Rating Star
412,268
Phiếu bầu