Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Frostwing

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(881 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jan 12, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn vào một khối màu cam để trượt nó. Tiếp tục nhảy lên các khối để lấy chiếc lông màu xanh!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấp vào một khối màu cam để trượt nó sang đầu kia của dòng. Tiếp tục nhảy lên các khối để lấy chiếc lông màu xanh!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(881 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jan 12, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn vào một khối màu cam để trượt nó. Tiếp tục nhảy lên các khối để lấy chiếc lông màu xanh!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấp vào một khối màu cam để trượt nó sang đầu kia của dòng. Tiếp tục nhảy lên các khối để lấy chiếc lông màu xanh!

4.3 Rating Star
881
Phiếu bầu