Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gift Rush 3

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(10,439 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Giải phóng:
Apr 07, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(10,439 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Giải phóng:
Apr 07, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

4.2 Rating Star
10,439
Phiếu bầu