Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gnome of Time Garden

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(260 Phiếu bầu)
Release :
Mar 17, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Đẩy tất cả các bông hoa vào các lỗ. Bước lên ô đồng hồ cát để tua lại trò chơi và tạo một thần lùn mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả những bông hoa vào lỗ. Đôi khi phải mất hai thần lùn mới hoàn thành công việc - đi bộ trên ô đồng hồ cát để tua lại trò chơi và tạo một thần lùn mới. Sử dụng các hành động trong quá khứ của bạn để trồng lại tất cả các bông hoa.

Bạn cũng có thể nhấn Space để đợi một lượt hoặc U để hoàn tác. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn ở một cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(260 Phiếu bầu)
Release :
Mar 17, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Đẩy tất cả các bông hoa vào các lỗ. Bước lên ô đồng hồ cát để tua lại trò chơi và tạo một thần lùn mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả những bông hoa vào lỗ. Đôi khi phải mất hai thần lùn mới hoàn thành công việc - đi bộ trên ô đồng hồ cát để tua lại trò chơi và tạo một thần lùn mới. Sử dụng các hành động trong quá khứ của bạn để trồng lại tất cả các bông hoa.

Bạn cũng có thể nhấn Space để đợi một lượt hoặc U để hoàn tác. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn ở một cấp độ.

3.7 Rating Star
260
Phiếu bầu