Goal Pinball

Hướng dẫn

Nhấn để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

4.5 Rating Star
6,523
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

4.5 Rating Star
6,523
Phiếu bầu