Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

GoonDoo

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(8,138 Phiếu bầu)
Release :
Sep 15, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(8,138 Phiếu bầu)
Release :
Sep 15, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

3.4 Rating Star
8,138
Phiếu bầu