Gravistation

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

3.6 Rating Star
1,673
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

3.6 Rating Star
1,673
Phiếu bầu