Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravity Control

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(8,509 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để thay đổi hướng trọng lực. Đạt được ngôi sao ở mỗi cấp độ mà không đâm vào bất kỳ gai nào!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để thay đổi hướng trọng lực. Đạt được ngôi sao ở mỗi cấp độ mà không đâm vào bất kỳ gai nào!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(8,509 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để thay đổi hướng trọng lực. Đạt được ngôi sao ở mỗi cấp độ mà không đâm vào bất kỳ gai nào!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để thay đổi hướng trọng lực. Đạt được ngôi sao ở mỗi cấp độ mà không đâm vào bất kỳ gai nào!

4.1 Rating Star
8,509
Phiếu bầu