Gravix

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để thay đổi hướng trọng lực. Tránh các hộp màu đỏ và bay vào cổng màu xanh lá cây, nếu bạn có thể...

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để thay đổi hướng trọng lực. Tránh các hộp màu đỏ và bay vào cổng màu xanh lá cây, nếu bạn có thể...

4.0 Rating Star
26,936
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để thay đổi hướng trọng lực. Tránh các hộp màu đỏ và bay vào cổng màu xanh lá cây, nếu bạn có thể...

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để thay đổi hướng trọng lực. Tránh các hộp màu đỏ và bay vào cổng màu xanh lá cây, nếu bạn có thể...

4.0 Rating Star
26,936
Phiếu bầu