Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hungry Dog

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(4,561 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Sep 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là khiến con chó của bạn ăn hết xương và bọ! Sử dụng WASD để di chuyển xung quanh. Khi bạn đi vào một khúc xương hoặc một con bọ, con chó của bạn sẽ tự động cố gắng ăn mọi thứ trong màn chơi. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng anh ta có một con đường để tiếp cận mọi thứ bằng cách đẩy các khối vào đúng vị trí. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ H để có gợi ý.

Mục tiêu của bạn là khiến con chó của bạn ăn hết xương và bọ! Sử dụng WASD để di chuyển xung quanh. Khi bạn đi vào một khúc xương hoặc một con bọ, con chó của bạn sẽ tự động cố gắng ăn mọi thứ trong màn chơi. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng anh ta có một con đường để tiếp cận mọi thứ bằng cách đẩy các khối vào đúng vị trí. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ H để có gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(4,561 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Sep 28, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là khiến con chó của bạn ăn hết xương và bọ! Sử dụng WASD để di chuyển xung quanh. Khi bạn đi vào một khúc xương hoặc một con bọ, con chó của bạn sẽ tự động cố gắng ăn mọi thứ trong màn chơi. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng anh ta có một con đường để tiếp cận mọi thứ bằng cách đẩy các khối vào đúng vị trí. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ H để có gợi ý.

Mục tiêu của bạn là khiến con chó của bạn ăn hết xương và bọ! Sử dụng WASD để di chuyển xung quanh. Khi bạn đi vào một khúc xương hoặc một con bọ, con chó của bạn sẽ tự động cố gắng ăn mọi thứ trong màn chơi. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng anh ta có một con đường để tiếp cận mọi thứ bằng cách đẩy các khối vào đúng vị trí. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy giữ H để có gợi ý.

3.7 Rating Star
4,561
Phiếu bầu