Into Space 2

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

4.6 Rating Star
43,304
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

4.6 Rating Star
43,304
Phiếu bầu