Isle

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để tương tác, hãy nhấn phím SPACE, ENTER hoặc Z.

Mục tiêu của bạn là bắt mọi con cá trên đảo! Để câu cá, nhấn phím SPACE, ENTER hoặc Z gần vùng nước để kéo dài cần câu của bạn. Khi bắt được một con cá, bạn phải bấm đúng Phím mũi tên khi nó chạm vào đường viền để phát nhịp. Nếu bạn bắn trượt quá nhiều mũi tên, con cá sẽ bỏ chạy.

GỢI Ý: Thời tiết và thời gian trong ngày sẽ ảnh hưởng đến loại cá có thể bắt được! Bạn có thể chợp mắt bằng cách quay lại cabin của mình và chọn "Ngủ trưa" khi tương tác với giường.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để tương tác, nhấn Space, Enter hoặc Z.

Mục tiêu của bạn là bắt mọi con cá trên đảo! Để câu cá, nhấn Space, Enter hoặc Z gần vùng nước để kéo dài cần câu của bạn. Khi bạn bắt được một con cá, một bài hát sẽ bắt đầu. Bạn phải nhấn đúng Phím mũi tên vào đúng thời điểm để chơi một nốt nhạc. Nếu bạn bỏ lỡ quá nhiều, cá sẽ bỏ đi.

Để kết thúc một ngày của bạn, hãy trở về ngôi nhà của bạn ở phía bắc của hòn đảo, sau đó tương tác với chiếc giường của bạn. Chọn "Ngủ", sau đó nhấn Enter khi menu xuất hiện.

GỢI Ý: Thời tiết và thời gian trong ngày sẽ ảnh hưởng đến loại cá có thể câu được! Bạn có thể chợp mắt bằng cách quay lại cabin của mình và chọn "Ngủ trưa" khi tương tác với giường. Nếu bạn chọn "Ngủ", bạn sẽ thức dậy vào ngày hôm sau.

4.6 Rating Star
1,363
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để tương tác, hãy nhấn phím SPACE, ENTER hoặc Z.

Mục tiêu của bạn là bắt mọi con cá trên đảo! Để câu cá, nhấn phím SPACE, ENTER hoặc Z gần vùng nước để kéo dài cần câu của bạn. Khi bắt được một con cá, bạn phải bấm đúng Phím mũi tên khi nó chạm vào đường viền để phát nhịp. Nếu bạn bắn trượt quá nhiều mũi tên, con cá sẽ bỏ chạy.

GỢI Ý: Thời tiết và thời gian trong ngày sẽ ảnh hưởng đến loại cá có thể bắt được! Bạn có thể chợp mắt bằng cách quay lại cabin của mình và chọn "Ngủ trưa" khi tương tác với giường.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để tương tác, nhấn Space, Enter hoặc Z.

Mục tiêu của bạn là bắt mọi con cá trên đảo! Để câu cá, nhấn Space, Enter hoặc Z gần vùng nước để kéo dài cần câu của bạn. Khi bạn bắt được một con cá, một bài hát sẽ bắt đầu. Bạn phải nhấn đúng Phím mũi tên vào đúng thời điểm để chơi một nốt nhạc. Nếu bạn bỏ lỡ quá nhiều, cá sẽ bỏ đi.

Để kết thúc một ngày của bạn, hãy trở về ngôi nhà của bạn ở phía bắc của hòn đảo, sau đó tương tác với chiếc giường của bạn. Chọn "Ngủ", sau đó nhấn Enter khi menu xuất hiện.

GỢI Ý: Thời tiết và thời gian trong ngày sẽ ảnh hưởng đến loại cá có thể câu được! Bạn có thể chợp mắt bằng cách quay lại cabin của mình và chọn "Ngủ trưa" khi tương tác với giường. Nếu bạn chọn "Ngủ", bạn sẽ thức dậy vào ngày hôm sau.

4.6 Rating Star
1,363
Phiếu bầu