Juice Pour

Hướng dẫn

Chạm và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

Nhấp chuột trái và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
7,396
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

Nhấp chuột trái và kéo để vẽ đường dẫn từ thùng nước trái cây đến ly. Cần có đủ nước trái cây trong ly để hoàn thành cấp độ, được biểu thị bằng đường màu đen gần miệng ly.

Để thành thạo từng cấp độ, hãy cố gắng thu thập cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
7,396
Phiếu bầu