Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jump Out Workshop

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(900 Phiếu bầu)
Release :
Mar 03, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và làm cho những con bọ nhảy. Nhấp và kéo để nhắm và thả để nhảy. Thu thập các ngôi sao và đưa càng nhiều bọ đến lối ra càng tốt.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và làm cho những con bọ nhảy. Nhấp và kéo để nhắm và thả để nhảy. Thu thập các ngôi sao và đưa càng nhiều bọ đến lối ra càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(900 Phiếu bầu)
Release :
Mar 03, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và làm cho những con bọ nhảy. Nhấp và kéo để nhắm và thả để nhảy. Thu thập các ngôi sao và đưa càng nhiều bọ đến lối ra càng tốt.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và làm cho những con bọ nhảy. Nhấp và kéo để nhắm và thả để nhảy. Thu thập các ngôi sao và đưa càng nhiều bọ đến lối ra càng tốt.

3.0 Rating Star
900
Phiếu bầu