Last Horizon

Hướng dẫn

Use LEFT and RIGHT to turn your space ship. Press UP to activate the thrusters and move forward. Land gently on planets to refill your oxygen and fuel reserves. Follow the compass at the bottom of the screen to reach your new homeworld. Watch out for black holes, meteor showers and other hazards along the way.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để biến con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để kích hoạt bộ đẩy và di chuyển về phía trước. Hạ cánh nhẹ nhàng trên các hành tinh để nạp đầy oxy và nhiên liệu dự trữ của bạn. Đi theo la bàn ở cuối màn hình để đến thế giới quê hương mới của bạn. Cảnh giác với các lỗ đen, mưa sao băng và các mối nguy hiểm khác trên đường đi.

4.6 Rating Star
70,189
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Use LEFT and RIGHT to turn your space ship. Press UP to activate the thrusters and move forward. Land gently on planets to refill your oxygen and fuel reserves. Follow the compass at the bottom of the screen to reach your new homeworld. Watch out for black holes, meteor showers and other hazards along the way.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để biến con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để kích hoạt bộ đẩy và di chuyển về phía trước. Hạ cánh nhẹ nhàng trên các hành tinh để nạp đầy oxy và nhiên liệu dự trữ của bạn. Đi theo la bàn ở cuối màn hình để đến thế giới quê hương mới của bạn. Cảnh giác với các lỗ đen, mưa sao băng và các mối nguy hiểm khác trên đường đi.

4.6 Rating Star
70,189
Phiếu bầu