Lava and Aqua

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Nhấn vào vòng tròn để khởi động lại, U để hoàn tác và mũi tên quay lại để quay lại menu. Mục tiêu của bạn là đến được cánh cổng màu tím trước khi dung nham chạm tới bạn!

Bạn có thể đẩy dung nham trở lại bằng cách đặt một chiếc hộp phía trước nó. Ở các cấp độ sau, khi nước chạm vào dung nham, nó sẽ tạo ra một rào cản ngăn dung nham.

Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận nếu không bạn sẽ bị đốt cháy!

Hãy nhớ dành thời gian khi chơi trò chơi giải đố vui nhộn này. Lava và Aqua không có giới hạn thời gian cũng như không có bất kỳ phần thưởng nào khi hoàn thành cấp độ một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là bạn nên suy nghĩ về từng động thái và liệu nó có giúp ích cho bạn hay không. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn thực hiện một nước đi xấu, bạn luôn có thể hoàn tác hành động của mình bằng cách nhấn U hoặc Z để quay lại.

Khi bạn tiếp tục đi qua Lava và Aqua, các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn. Trong khi một số cấp độ đầu tiên chỉ mất vài giây để hoàn thành, các giai đoạn sau sẽ cần sự tập trung thực sự và tập trung để giành chiến thắng. Hãy đảm bảo luôn tập trung và sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn R để khởi động lại, Z hoặc U để hoàn tác và ESC để quay lại menu. Mục tiêu của bạn là đến được cánh cổng màu tím trước khi dung nham chạm đến bạn.

Bạn có thể đẩy dung nham trở lại bằng cách đặt một chiếc hộp phía trước nó. Ở các cấp độ sau, khi nước chạm vào dung nham, nó sẽ tạo ra một rào cản ngăn dung nham.

Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận nếu không bạn sẽ bị đốt cháy!

Hãy nhớ dành thời gian khi chơi trò chơi giải đố vui nhộn này. Lava và Aqua không có giới hạn thời gian cũng như không có bất kỳ phần thưởng nào khi hoàn thành cấp độ một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là bạn nên suy nghĩ về từng động thái và liệu nó có giúp ích cho bạn hay không. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn thực hiện một nước đi xấu, bạn luôn có thể hoàn tác hành động của mình bằng cách nhấn U hoặc Z để quay lại.

Khi bạn tiếp tục đi qua Lava và Aqua, các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn. Trong khi một số cấp độ đầu tiên chỉ mất vài giây để hoàn thành, các giai đoạn sau sẽ cần sự tập trung thực sự và tập trung để giành chiến thắng. Hãy đảm bảo luôn tập trung và sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo.

3.8 Rating Star
2,406
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Nhấn vào vòng tròn để khởi động lại, U để hoàn tác và mũi tên quay lại để quay lại menu. Mục tiêu của bạn là đến được cánh cổng màu tím trước khi dung nham chạm tới bạn!

Bạn có thể đẩy dung nham trở lại bằng cách đặt một chiếc hộp phía trước nó. Ở các cấp độ sau, khi nước chạm vào dung nham, nó sẽ tạo ra một rào cản ngăn dung nham.

Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận nếu không bạn sẽ bị đốt cháy!

Hãy nhớ dành thời gian khi chơi trò chơi giải đố vui nhộn này. Lava và Aqua không có giới hạn thời gian cũng như không có bất kỳ phần thưởng nào khi hoàn thành cấp độ một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là bạn nên suy nghĩ về từng động thái và liệu nó có giúp ích cho bạn hay không. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn thực hiện một nước đi xấu, bạn luôn có thể hoàn tác hành động của mình bằng cách nhấn U hoặc Z để quay lại.

Khi bạn tiếp tục đi qua Lava và Aqua, các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn. Trong khi một số cấp độ đầu tiên chỉ mất vài giây để hoàn thành, các giai đoạn sau sẽ cần sự tập trung thực sự và tập trung để giành chiến thắng. Hãy đảm bảo luôn tập trung và sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn R để khởi động lại, Z hoặc U để hoàn tác và ESC để quay lại menu. Mục tiêu của bạn là đến được cánh cổng màu tím trước khi dung nham chạm đến bạn.

Bạn có thể đẩy dung nham trở lại bằng cách đặt một chiếc hộp phía trước nó. Ở các cấp độ sau, khi nước chạm vào dung nham, nó sẽ tạo ra một rào cản ngăn dung nham.

Lập kế hoạch đường đi của bạn một cách cẩn thận nếu không bạn sẽ bị đốt cháy!

Hãy nhớ dành thời gian khi chơi trò chơi giải đố vui nhộn này. Lava và Aqua không có giới hạn thời gian cũng như không có bất kỳ phần thưởng nào khi hoàn thành cấp độ một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là bạn nên suy nghĩ về từng động thái và liệu nó có giúp ích cho bạn hay không. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn thực hiện một nước đi xấu, bạn luôn có thể hoàn tác hành động của mình bằng cách nhấn U hoặc Z để quay lại.

Khi bạn tiếp tục đi qua Lava và Aqua, các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn. Trong khi một số cấp độ đầu tiên chỉ mất vài giây để hoàn thành, các giai đoạn sau sẽ cần sự tập trung thực sự và tập trung để giành chiến thắng. Hãy đảm bảo luôn tập trung và sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo.

3.8 Rating Star
2,406
Phiếu bầu