Leave One Ball

Hướng dẫn

Xoay cấp độ bằng Q hoặc E. Nhấp vào cổng để mở nó. Hãy nhớ rằng, bạn cần để lại một quả bóng trong cấp độ để chuyển sang quả bóng tiếp theo! Bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách nhấp vào một trong các tùy chọn bên trái.

Hãy cẩn thận, một số cấp độ có giới hạn thời gian... Vì vậy, hãy lăn lộn!

Xoay cấp độ bằng Q hoặc E. Nhấp vào cổng để mở nó. Hãy nhớ rằng, bạn cần để lại một quả bóng trong cấp độ để chuyển sang quả bóng tiếp theo! Bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách nhấp vào một trong các tùy chọn bên trái.

Hãy cẩn thận, một số cấp độ có giới hạn thời gian... Vì vậy, hãy lăn lộn!

3.8 Rating Star
816
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Xoay cấp độ bằng Q hoặc E. Nhấp vào cổng để mở nó. Hãy nhớ rằng, bạn cần để lại một quả bóng trong cấp độ để chuyển sang quả bóng tiếp theo! Bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách nhấp vào một trong các tùy chọn bên trái.

Hãy cẩn thận, một số cấp độ có giới hạn thời gian... Vì vậy, hãy lăn lộn!

Xoay cấp độ bằng Q hoặc E. Nhấp vào cổng để mở nó. Hãy nhớ rằng, bạn cần để lại một quả bóng trong cấp độ để chuyển sang quả bóng tiếp theo! Bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách nhấp vào một trong các tùy chọn bên trái.

Hãy cẩn thận, một số cấp độ có giới hạn thời gian... Vì vậy, hãy lăn lộn!

3.8 Rating Star
816
Phiếu bầu